Koszty transakcji - Wypłaty z topFX


Koszty przelewów z topFX do poszczególnych banków, zależnie od wypłacanej waluty.

waluta wypłaty z topFX
    PLN EUR CHF USD GBP
Bank PKO BP bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie nd nd nd nd
bezpłatnie (4) bezpłatnie (1) bezpłatnie (1) bezpłatnie (1) bezpłatnie (1)
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Bank Millennium bezpłatnie (6) bezpłatnie (6) bezpłatnie (6) bezpłatnie (6) bezpłatnie (6)
Bank Pekao bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Pekao Bank Hipoteczny bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie (5) 5 PLN bezpłatnie (5) bezpłatnie (5)
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
1 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN

5 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN

(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.

(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP Twojego banku.

(3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH, poza granicami kraju, wykonywane są w opcji SHA. Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR. W opcji OUR wszystkie koszty przelewu, tj. 65pln, pokrywa nadawca przelewu. W tej opcji nie występują żadne inne koszty.

(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.

(5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.

(6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych