Czasy transakcji - Wykonanie transakcji


 
online, w godzinach pracy Serwisu topFX;
godziny pracy Serwisu topFX: 9:00 - 16.15.
 * w czasie do 30 sekund od dopasowania kursu, w godzinach pracy Serwisu topFX,

* składanie zleceń możliwe w trybie 24/7.
 
* online, w godzinach pracy Serwisu topFX,

* składanie zleceń możliwe w trybie 24/7,

* dwa tryby realizacji zleceń: cykliczny – comiesięczny oraz odroczony jednorazowy (tzw. PKC – po każdej cenie w określonym terminie),

* jeśli termin wypadnie w dzień wolny – wykonanie zlecenia w następny dzień roboczy o tej samej godzinie.
 * online, poza godzinami pracy Serwisu topFX,

* wypłata środków z transakcji FX24, w godzinach pracy Serwisu topFX.
 
online, w godzinach pracy Serwisu topFX;
godziny pracy Serwisu topFX: 9:00 - 16.15.
 * online, poza godzinami pracy Serwisu topFX,

* wypłata środków z transakcji easyFX24, w godzinach pracy Serwisu topFX.