Bezpieczeństwo transakcji


Jednym z priorytetów Serwisu topFX.pl jest dbałość o bezpieczeństwo transakcji i przechowywania danych naszych Klientów. Te zasady realizujemy w następujący sposób:

Prowadzenie Serwisu topFX.pl w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosowanie wysokich standardów zabezpieczeń dla realizacji transakcji wymiany walut.

Szczególnie chronimy dane osobowe naszych Klientów.

Poprzez usługi w topFX.pl i elektroniczny obrót pieniądzem, podwyższamy Twoje fizyczne bezpieczeństwo w obrocie dewizowym.

Prowadzimy odpowiedzialną politykę kadrową.

Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi informatycznych i najlepszych dostawców tych usług, zapewniając niezawodność Serwisu topFX.pl.

Szerzej o regułach bezpieczeństwa stosowanych w topFX.pl można przeczytać w zakładce Bezpieczeństwo.