Ta strona oraz Panel Transakcyjny do wymiany walut nie będzie działać poprawnie dopóki obsługa JavaScript nie zostanie włączona.

 
O nas

Zespół topFX.pl tworzy grupa dobrze ze sobą współpracujących ludzi.

Przygotowując Serwis topFX.pl wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach z branży IT, instytucjach finansowych i własnych przedsięwzięciach. Uczestniczyliśmy we wdrażaniu szeregu projektów o profilu technicznym i biznesowym dla największych banków i firm IT/Telco w Polsce. W osiąganiu naszych celów opieramy się na solidnym wykształceniu, które zdobyliśmy w najlepszych polskich uczelniach technicznych i ekonomicznych, wieńcząc je światowymi publikacjami i stopniami naukowymi.

Przy realizacji Serwisu topFX.pl kierowaliśmy się potrzebami osób prywatnych i firm, którzy chcą ograniczyć koszty transakcyjne, podnieść bezpieczeństwo i wygodę operacji na rynku walutowym. Wszystkim naszym Klientom oferujemy narzędzie, które łączy bezpieczeństwo i wygodę użytkowania z możliwością uzyskania znaczących oszczędności.

Na potrzeby projektu topFX.pl została powołana INGENSUM Sp. z o.o., do której, oprócz kapitału, wnieśliśmy całą swoją wiedzę i doświadczenie. Planujemy stopniowe wprowadzanie nowych funkcjonalności Serwisu topFX.pl, w tym m.in. obsługę większej liczby banków w ramach usługi TopTransfer, ofertę wymiany kolejnych walut. W dalszym rozwoju Serwisu będziemy odpowiadać na potrzeby Klientów wyrażane w opiniach. Jesteśmy przekonani, że każdy Klient, który choć raz skorzysta z naszych usług, już na zawsze zapomni o dotychczasowych formach transakcji walutowych.

Waluty naszą dewizą!
Zespół topFX.pl

 
 
Dane adresowe

Adres siedziby Spółki INGENSUM
- Operatora Serwisu topFX.pl


INGENSUM Sp. z o.o.
Al. KEN 83
02-777 Warszawa

 
Dane rejestrowe

Spółka INGENSUM z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.


KRS: 0000373781
NIP: 951-232-92-45
REGON: 142726540
Zbiór danych GIODO: nr zgłoszenia R006040/11
Kapitał zakładowy: 250 000 zł