[image]

 

 

Historia zleceń w kantorze internetowym topFX

 

W kantorze internetowym topFX poza usługami natychmiastowej wymiany walut: topFX i FX24, dostępne są także usługi transakcji odroczonych: TWÓJ KURS i TWÓJ TERMIN. Zlecenia wymiany walut złożone przy pomocy tych usług widoczne są w zakładce „historia zleceń”.

 

 

[image]

 

 

Przeglądanie parametrów zlecenia TWÓJ KURS lub TWÓJ TERMIN

 

W zakładce „historia zleceń” można znaleźć wszystkie parametry dotyczące danego zlecenia oraz informacje historyczne o wszystkich zleceniach złożonych wcześniej przez Użytkownika.

 

 

[image]

 

 

Wycofanie zlecenia TWÓJ KURS lub TWÓJ TERMIN

 

Jeśli dane zlecenie nie zostało wykonane, Użytkownik w każdej chwili może wycofać dane zlecenie z realizacji. W tym celu powinien przejść do zakładki „historia zleceń”.

 

 

[image]

 

 

Odszukać określone zlecenie i wycofać je, korzystając z opcji „wycofaj”, a następnie zaakceptować pytanie o wycofaniu zlecenia.

 

 

[image]

 

 

Wycofane zlecenie będzie prezentowane w historii zleceń jako zlecenie anulowane.

 

 

[image]

 

 

Informacje o środkach zablokowanych do zlecenia TWÓJ KURS można także znaleźć w zakładce „stan kont”. W kolumnie „środki zablokowane” widać wolumen środków w danej walucie, który jest w trakcje zlecenia TWÓJ KURS. Aby odblokować te środki i wykonać transakcję natychmiastową topFX lub FX24, należy przejść do zakładki „historia zleceń” i anulować wybrane zlecenia, wg procedury opisanej wyżej.

 

 

[image]

 

 

 

Wersja PDF

[image]