[image]

 

 

Wpłata środków na Konto Użytkownika w topFX

 

 

Aby przeprowadzić transakcję kupna lub sprzedaży walut w kantorze internetowym topFX.pl, należy zapewnić odpowiednią ilość środków na Koncie Użytkownika. W tym celu należy zalogować się do Panelu Transakcyjnego i skorzystać z zakładki „wpłata środków”, a następnie postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

 

 

[image]

 

 

UWAGA: Warunkiem przeprowadzenia transakcji wymiany środków jest wcześniejsze poprawne zdefiniowanie rachunków bankowych należących do Użytkownika. Przede wszystkim należy zdefiniować rachunek bankowy, na który, po wymianie w Serwisie topFX.pl, będą wypłacane środki.

 

 

UWAGA: Zakładka „wpłata środków” jest narzędziem informacyjnym i służy jako pomoc do wpłaty środków do topFX.pl. Należy uzupełnić poszczególne pola. Poprzez tę zakładkę można dowiedzieć się: na jaki rachunek należy wpłacić środki do wymiany i jakie dane wpisać w serwisie bankowości internetowej Użytkownika, aby przelać środki do wymiany do topFX.pl. Wpłata środków do topFX.pl wg danych wskazanych w zakładce „wpłata środków” nie jest zawarciem transakcji wymiany walut. Wymianę walut można przeprowadzić dopiero po wpłacie środków na rachunki bankowe topFX.pl.

 

 

Etap 1 – Określenie waluty, która będzie wpłacana do topFX

 

Na początku należy określić jednostkę waluty, którą chcemy wpłacić do topFX.

 

 

[image]

 

 

Etap 2 – Określenie kwoty wpłaty

 

Następnie Użytkownik określa kwotę wpłaty. Należy wpisać wartość pieniędzy, którą Użytkownik chce wpłacić do topFX, aby ją wymienić.

 

 

[image]

 

 

Etap 3 – Wybór rachunku bankowego, z którego Użytkownik wpłaci pieniądze

 

Aby określić numer rachunku bankowego Serwisu topFX.pl, na który trzeba wpłacić środki do wymiany, Użytkownik powinien wybrać bank, z którego będzie przelewał środki do wymiany w topFX.pl. W tym celu należy posłużyć się rozwijaną listą zawierającą nazwy głównych banków na polskim rynku. Banki przedstawione na liście w kolorze czerwonym pozwalają na realizację transakcji w trybie TopTransfer – taka transakcja nie jest obciążona kosztami banków i odbywa się w trybie ekspresowym. Wybór banku oznaczonego na liście kolorem czarnym oznacza realizację transakcji w trybie OneDay+.

 

Szerzej o rodzajach transakcji można przeczytać na stronach Serwisu topFX.pl w zakładce „Informacje o topFX.pl”.

 

 

[image]

 

 

W dalszej części strony „wpłata środków”, w zależności od rodzaju wybranej waluty oraz banku, z którego będzie wykonywana wpłata środków, są przedstawione informacje o trybie transakcji, tj. transakcja TopTransfer (ekspresowo i bez kosztów) lub OneDay+ (czas operacji w granicach 1-3 dni robocze oraz możliwość wystąpienia kosztów bankowych).

 

 

[image]

 

 

Etap 4 – Dane do wykonania przelewu

 

W podsumowaniu, pod tytułem „WPŁATA ŚRODKÓW do topFX.pl”, znajdują się informacje potrzebne do wykonania przelewu środków na rachunek firmy INGENSUM Sp. z o.o. – Operatora Serwisu topFX.pl.

 

 

[image]

 

 

Jeśli Użytkownik wpłaca do topFX walutę obcą (EUR, USD, CHF lub GBP), wówczas dodatkowo prezentowany jest kod BIC banku.

 

 

[image]

 

 

Jeśli wszystkie informacje zgadzają się z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika, należy przejść do systemu transakcyjnego banku Użytkownika i wykonać przelew na rachunek bankowy Serwisu topFX.pl. Należy pamiętać, że jako beneficjenta przelewu należy wpisać INGENSUM Sp. z o.o. INGENSUM Sp. z o.o. jest Właścicielem i Operatorem Serwisu topFX.pl.

 

Opcjonalnym narzędziem, ułatwiającym przejście do systemu transakcyjnego banku Użytkownika jest link publikowany na dole formatki „wpłata środków”. Użytkownik korzystając z tego linku jest kierowany do panelu logowania banku, z którego będzie dokonywał przelewu.

 

 

[image]

 

 

Strona logowania do systemu bankowości internetowej wybranego banku jest otwierana w nowym oknie. Niektóre banki różnicują systemy logowania, zależnie od profilu klienta – klient detaliczny lub klient biznesowy. Należy zwrócić uwagę czy otwarte okno do logowania odpowiada profilowi Użytkownika, a następnie zalogować się.

 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe strony logowania niektórych banków.

 

 

[image]

 

[image]

 

 

Kluczowym dla poprawności i terminowości zaksięgowania środków na rachunkach Serwisu topFX.pl jest poprawne wprowadzenie danych do przelewu, zgodnie z podanymi informacjami w zakładce WPŁATA ŚRODKÓW.

 

Szczególnej uwagi wymaga uzupełnienie tytułu przelewu do topFX.pl:

Złe lub niekompletne wpisanie tych numerów w tytule przelewu może opóźnić zaksięgowanie środków na rachunku Serwisu topFX.pl, a tym samym opóźnić ich księgowania na Koncie Użytkownika.

 

Czas, który upływa pomiędzy dokonaniem przelewu a zaksięgowaniem środków na Koncie Użytkownika zależy od tego, z którego banku został wykonany przelew oraz od waluty operacji. Czas ten wynosi od kilku minut (dla transakcji TopTransfer), do 1-3 dni roboczych
(dla transakcji OneDay+).

 

Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym topFX.pl, Serwis automatycznie przesyła komunikat mailowy do Użytkownika, informujący o zasileniu Konta Użytkownika.

 

 

[image]

 

 

Stan wpłaconych środków można sprawdzić w zakładce „stan kont”. Po zasileniu Konta Użytkownika można dokonać operacji wymiany walut. Służy do tego zakładka „wymiana walut”.

 

 

Wersja PDF

[image]