[image]

 

 

Zmiana danych osobowych w kantorze online topFX

 

 

W zakładce „moje dane” dostępnej w Panelu Transakcyjnym, Użytkownik może przeprowadzić aktualizację niektórych swoich danych. Czynność ta powinna być wykonywana tylko i wyłącznie w przypadku faktycznej zmiany danych, takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu. Pierwszym krokiem jest wybranie w Panelu Transakcyjnym w menu bocznym zakładki „moje dane”.

 

 

[image]

 

 

Zostaną wyświetlone wszystkie informacje, które wprowadził Użytkownik w trakcie procesu Rejestracji.

 

Użytkownik może zmienić tylko te dane, które otoczone są ramką w czerwonym kolorze. Dane otoczone ramką w kolorze czarnym nie podlegają modyfikacji. Ze względów bezpieczeństwa w Panelu Transakcyjnym nie ma możliwości zmiany kluczowych danych identyfikujących Użytkownika, tj. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, numeru NIP lub PESEL oraz adresu email Użytkownika. Jeśli zajdzie konieczność zmiany tych danych, prosimy o bezpośredni kontakt z Serwisem topFX.pl.

 

 

[image]

 

 

W zakładce „zmiana danych” istnieje możliwość dodania, modyfikacji lub usunięcia adresu korespondencyjnego. Aby dodać adres korespondencyjny należy zaznaczyć pole „chcę podać inny adres korespondencyjny” i uzupełnić znajdujące się poniżej pola adresowe. Aby zmienić dotychczasowe dane adresu korespondencyjnego należy zmodyfikować wcześniej podany adres. Aby usunąć adres korespondencyjny należy odznaczyć pole „chcę podać inny adres korespondencyjny”.

 

 

[image]

 

 

Jeżeli zmienione dane zostaną prawidłowo wprowadzone do formularza, należy pobrać kod jednorazowy za pomocą przycisku „pobierz kod”. Na adres mailowy, podany w procesie rejestracji, zostanie wysłany kod jednorazowy.

 

 

[image]

 

 

Na skrzynkę email, podaną podczas rejestracji, jest przesyłany kod jednorazowy.

 

 

[image]

 

 

Należy skopiować ten kod i wkleić w odpowiednim miejscu w Panelu Transakcyjnym. Poza kodem jednorazowym, należy wprowadzić hasło, które służy do logowania do Panelu Transakcyjnego.

 

 

[image]

 

 

Uwierzytelnienie oparte na kodzie jednorazowym oraz haśle dostępowym gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przy zmianie danych Użytkownika.

 

Wpisanie kodu i hasła, a następnie naciśnięcie przycisku „zapisz” kończy zmianę danych Użytkownika i jest potwierdzane komunikatem o poprawnie zmienionych danych.

 

 

[image]

 

 

 

Wersja PDF

[image]