[image]

 

 

Sprawdzenie stanu środków na Koncie Użytkownika

 

 

Po wpłacie środków Użytkownik może sprawdzić czy przelane przez niego pieniądze na konto kantoru internetowego topFX.pl zostały już zaksięgowane na Koncie Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z zakładki „stan kont” w menu bocznym w Panelu Transakcyjnym. Jest tu przedstawiony aktualny stan wszystkich środków pieniężnych, którymi dysponuje Użytkownik w Serwisie topFX.pl.

 

 

[image]

 

 

Czas potrzebny do zaksięgowania środków na Koncie Użytkownika jest uzależniony od banku, z którego został wykonany przelew oraz od waluty operacji. Czas ten wynosi od kilku minut (dla transakcji TopTransfer) do 3 dni (wpłata walut dla transakcji OneDay+). W Panelu Transakcyjnym widać informacje o saldach Konta Użytkownika w poszczególnych walutach.

 

 

Stan środków wpłaconych przez Użytkownika do kantoru internetowego topFX jest reprezentowany w dwóch kolumnach: „środki dostępne” oraz „środki zablokowane”.

 

„Środki dostępne” przedstawiają salda środków w poszczególnych walutach do natychmiastowej transakcji topFX, FX24 lub TWÓJ TERMIN. „Środki zablokowane” przedstawiając wartości kwot w poszczególnych walutach zablokowane w wyniku złożenia zlecenia odroczonego TWÓJ KURS. Aby odblokować kwotę znajdującą się w tej kolumnie, należy przejść do zakładki „historia zleceń” i tam anulować wybrane zlecenia. Wówczas środki z kolumny „środki zablokowane” zostaną przeniesione do kolumny „środki dostępne”.

 

 

[image]

 

 

Jeśli na Koncie Użytkownika są dostępne środki pieniężne, można dokonać transakcji wymiany walut. W tym celu należy kliknąć przycisk „kup walutę”, jeśli dysponujemy złotówkami.

 

 

[image]

 

 

lub „sprzedaj walutę”, jeśli chcemy zamienić dewizy (np. Euro) na PLN.

 

 

[image]

 

 

Aby przeprowadzić wymianę walut można skorzystać z przycisku „wymiana walut” w menu bocznym w Panelu Transakcyjnym.

 

 

[image]

 

 

UWAGA: Minimalna kwota, za jaką można zakupić waluty wynosi 20 PLN, a transakcja sprzedaży nie może być niższa niż 5 jednostek waluty.

 

W przypadku, gdy Użytkownik chce uzupełnić swoje Konto Użytkownika środkami finansowymi, powinien ponownie skorzystać z zakładki „wpłata środków” lub przycisku „wpłata środków do topFX.pl”.

 

 

[image]

 

 

Wersja PDF

[image]