Tryb transakcji - OneDay+


Transakcje OneDay+ są realizowane, gdy Klient/ka przelewa środki ze swojego (prywatnego lub firmowego) rachunku bankowego na konto bankowe do Serwisu topFX.pl oraz wydaje dyspozycje wypłaty środków, używając rachunków w INNYCH BANKACH niż z Listy banków Transakcji TopTransfer (w skrócie: Lb3T) lub wykonując przelew do topFX z BANKÓW ZAGRANICZNYCH.Koszty przelewów w ramach transakcji w trybie OneDay+ zostały podane w zakładce Koszty transakcji.

Czasy realizacji transakcji w trybie OneDay+ zostały podane w zakładce Czasy transakcji.