Koszty transakcji - Wykonanie transakcji


 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „topFX” wykonywane są po kursach prezentowanych na stronie głównej Serwisu,
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.
 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ KURS” są wykonywane po kursie określonym przez Użytkownika, wówczas gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie wyższy (dla kupna) oraz gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie niższy (dla sprzedaży),
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.
 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklach określonych przez Użytkownika po kursie prezentowanym na stronie głównej Serwisu z chwili wykonania zlecenia,
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty,
* w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w topFX w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.
 
* przyjęcie przelewu międzynarodowego na rachunki topFX jest bezpłatne (o ile przelew do topFX został wykonany w opcji SHA),
* wykonanie przelewu międzynarodowego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji SHA (podział kosztów przelewu) w cenie 3pln za przelew EUR i 5pln za przelew USD, CHF, GBP,
* przy przelewach GLOBAL TRANSFER wykonywanych w opcji SHA:
  (a) bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go kosztem przyjęcia waluty na jego rachunek zagraniczny,
  (b) banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew,
* wykonanie przelewu międzynarodowego GLOBAL TRANSFER na rachunki zagraniczne w opcji OUR (zryczałtowany koszt po stronie nadawcy) w cenie 65pln za przelew EUR, USD, CHF, GBP.
 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „FX24” wykonywane są po kursach prezentowanych w Panelu Transakcyjnym podczas realizacji transakcji,
* kursy dla transakcji FX24 różnią się od kursów ze strony głównej Serwisu
o 0,01 pln dla każdej waluty i dla każdego kierunku transakcji,
* przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, kursy dla transakcji FX24 mogą różnić się od standardowych kursów ze strony głównej o więcej niż 0,01 pln,
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.
 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „easyFX” wykonywane są po kursach prezentowanych na stronie głównej Serwisu,
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.
 
* transakcje w ramach usługi wymiany walut „easyFX24” wykonywane są po kursach prezentowanych w Panelu Transakcyjnym podczas realizacji transakcji,
* kursy dla transakcji easyFX24 różnią się od kursów ze strony głównej Serwisu
o 0,01 pln dla każdej waluty i dla każdego kierunku transakcji,
* przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, kursy dla transakcji easyFX24 mogą różnić się od standardowych kursów ze strony głównej o więcej niż 0,01 pln,
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.