Jak działa Serwis topFX.pl


Korzystanie z Serwisu topFX.pl jest wyjątkowo proste i przyjazne.
Aby przeprowadzić cały proces wymiany walut należy przejść cztery kroki opisane poniżej.
 


1
Zaloguj się do Panelu Transakcyjnego topFX.pl. Sprawdź stan kont. Zdefiniuj rachunki bankowe, na które będą wykonywane wypłaty. W zakładce "wpłata środków" dowiesz się, jaką kwotę, z którego Twojego rachunku oraz na jaki rachunek topFX.pl, należy wpłacić środki, aby przeprowadzić oczekiwaną transakcję.
 
 


2
Zaloguj się do panelu bankowości internetowej Twojego banku. Uzupełnij formatkę przelewu, wpisując dane wskazane w zakładce "wpłata środków" Panelu Transakcyjnego topFX.pl - odbiorca, numer rachunku bankowego, kwota przelewu, tytuł przelewu. Wykonaj przelew.
 
 


3
Po zaksięgowaniu na rachunkach Serwisu topFX.pl, wpłaconych przez Ciebie środków, otrzymasz z topFX.pl email z potwierdzeniem tej operacji. W emailu znajdziesz zaproszenie do wymiany waluty.
 
 


4
Zaloguj się do Panelu Transakcyjnego topFX.pl. Wybierz zakładkę "wymiana walut". Dokonaj wymiany walut. Po akceptacji transakcji, środki z wymiany zostaną przelane na Twój rachunek bankowy. Otrzymasz email potwierdzający tę transakcję. Wystawimy Ci rachunek.