Rachunki bankowe topFX


Bank PKO BP
KOD SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
35 1020 1042 0000 8002 0252 0401
 
EUR
77 1020 1042 0000 8402 0252 0419
 
CHF
87 1020 1042 0000 8002 0252 0435
 
USD
82 1020 1042 0000 8202 0252 0427
 
GBP
89 1020 1042 0000 8902 0252 0443
 

Transakcje w MutliBanku, mBanku, BRE Banku obsługiwane są przez mBank (dawna nazwa BRE Bank)
KOD SWIFT (BIC) - BREXPLPW

mBank, II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
40 1140 1977 0000 5945 5400 1001
 
EUR
13 1140 1977 0000 5945 5400 1002
 
CHF
56 1140 1977 0000 5945 5400 1004
 
USD
83 1140 1977 0000 5945 5400 1003
 
GBP
29 1140 1977 0000 5945 5400 1005
 
  
Przelewy do spłaty kredytów w Santander obsługiwane są przez BZWBK
KOD SWIFT (BIC) - WBKPPLPP
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
78 1090 1694 0000 0001 1756 0139
 
EUR
13 1090 1694 0000 0001 1756 0145
 
CHF
23 1090 1694 0000 0001 1756 0159
 
USD
34 1090 1694 0000 0001 1756 0155
 
GBP
07 1090 1694 0000 0001 1756 0156
 
  
KOD SWIFT (BIC) - ALBPPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
16 2490 0005 0000 4520 7562 1513
 
EUR
69 2490 0005 0000 4600 9455 0516
 
CHF
33 2490 0005 0000 4600 2166 9147
 
USD
61 2490 0005 0000 4600 5747 2798
 
GBP
19 2490 0005 0000 4600 9870 7866
 

KOD SWIFT (BIC) - RCBWPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
14 1750 0009 0000 0000 2009 3587
 
EUR
89 1750 0009 0000 0000 2009 3595
 
CHF
33 1750 0009 0000 0000 2009 3633
 
USD
55 1750 0009 0000 0000 2009 3625
 
GBP
64 1750 0009 0000 0000 2009 3657
 
Bank Millennium
KOD SWIFT (BIC) - BIGBPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
51 1160 2202 0000 0001 8848 4078
 
EUR
78 1160 2202 0000 0001 8848 4174
 
CHF
46 1160 2202 0000 0001 8848 4265
 
USD
70 1160 2202 0000 0002 8817 5195
 
GBP
19 1160 2202 0000 0002 8817 5046
 
Bank Pekao
KOD SWIFT (BIC) - PKOPPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
13 1240 6003 1111 0010 5385 0824
 
EUR
97 1240 6003 1978 0010 5385 0970
 
CHF
55 1240 6003 1797 0010 5385 1658
 
USD
18 1240 6003 1787 0010 5385 1078
 
GBP
50 1240 6003 1789 0010 5385 1469
 

KOD SWIFT (BIC) - INGBPLPW
 
PLN
50 1050 1953 1000 0090 3020 7287
 
EUR
06 1050 1953 1000 0090 3020 7303
 
USD
19 1050 1953 1000 0090 8002 8500
 
GBP
81 1050 1953 1000 0090 8007 8018
 

KOD SWIFT (BIC) - PPABPLPK
 
PLN
27 1600 1462 1839 2445 7000 0001
 
EUR
97 1600 1462 1839 2445 7000 0002
 
CHF
16 1600 1462 1839 2445 7000 0005
 
USD
70 1600 1462 1839 2445 7000 0003
 
GBP
43 1600 1462 1839 2445 7000 0004
 
* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych