Czasy transakcji - Przelewy do topFX


Poniżej przedstawiono czasy przelewów pomiędzy poszczególnymi bankami a topFX.

online – oznacza czas od 3 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych.

O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w Godzinach Pracy Serwisu (info tutaj) topFX gwarantuje poniższe czasy księgowania wpłat na konta Użytkowników. Poza Godzinami Pracy Serwisu, czas księgowania wpłat może wydłużyć się do następnego dnia roboczego.

Przelewy wewnętrzne zlecane wieczorem (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) wykonywane są przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników topFX. Podane czasy przelewów dotyczą dni roboczych.

waluta wpłaty do topFX
    PLN EUR CHF USD GBP
Bank PKO BP online online online online online
online nd nd nd nd
online 4h-24h 4h-24h 4h-24h 4h-24h
online online online online online
online online online online online
online online online online online
online online online online online
Bank Millennium online online online online online
Bank Pekao online online online online online
online online 48h-72h online online
online online online online online
4h-72h 8h-72h 48h-72h 48h-72h 48h-72h
8h-72h 8h-72h 8h-72h 8h-72h 8h-72h
* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych