Koszty transakcji - Przelewy do topFX


Koszty przelewów z poszczególnych banków do topFX, zależnie od wpłacanej waluty.

waluta wpłaty do topFX
    PLN EUR CHF USD GBP
Bank PKO BP bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie nd nd nd nd
wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Bank Millennium bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Bank Pekao bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie wg TOiP bezpłatnie bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP
wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP wg TOiP

wg TOiP – wg Tabeli Opłat i Prowizji Twojego banku

topFX przyjmuje przelewy walutowe z INNYCH BANKÓW krajowych oraz z BANKÓW ZAGRANICZNYCH tylko wówczas, gdy są wykonywane w opcji podziału kosztów SHA. Użytkownik topFX nie jest obciążany kosztem przyjęcia waluty przez topFX.

* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych