Ile kosztuje wykonanie przelewu zagranicznego GLOBAL TRANSFER?

Zagraniczny przelew walutowy w topFX.pl może być wykonany w różnych opcjach kosztowych i czasowych. W tabeli poniżej zostały zestawione koszty przelewów zagranicznych GLOBALtransfer w zależności od przesyłanej waluty oraz opcji kosztowej i czasowej przelewu. Koszt przelewów walutowych w topFX nie są uzależnione od wolumenu przelewu, tj. niezależnie od przelewanej kwoty, koszt przelewu zawsze jest taki sam.
walutaopcja przelewu
KosztSHAOUR
Czaszwykłyekspreszwykłyekspres
3 PLN20 PLN63 PLN80 PLN
5 PLN85 PLN65 PLN145 PLN
5 PLN85 PLN65 PLN145 PLN
5 PLNnd.65 PLNnd.

Ile czasu trwa przelew zagraniczny GLOBAL TRANSFER

Zagraniczny przelew walutowy w topFX może być wykonany w trybie czasowym zwykłym lub ekspresowym. Wybór trybu czasowego jest niezależny od opcji kosztowej przelewu SHA lub OUR. W tabeli poniżej zostały zestawione nominalne czasy przelewów zagranicznych GLOBALtransfer zależne od wyboru trybu czasowego przelewu.
walutaopcja przelewu
Czaszwykłyekspres
1 dzień15 min – 2h
2 dniw dniu przelewu
2 dniw dniu przelewu
2 dnind.

Przedstawione w tabeli powyżej czasy realizacji przelewów dotyczą przelewów zleconych do godziny granicznej dla przelewów walutowych, tj. do godz. 13.30. Czasy przelewów walutowych zleconych po godzinie granicznej 13.30, wydłużają czas realizacji przelewu o jeden dzień. Wszystkie czasy dotyczą dni roboczych. Powyższe czasy przelewów dotyczą kierunku zachodniego i bliskowschodniego. Przelewy do Azji, ze względu na przesunięcie czasu docierają co najmniej o jeden dzień później niż wskazano w powyższej tabeli. Przelew ekspresowy EUR dociera do beneficjenta w czasie od 15 minut do 2 godzin, co jest uzależnione od tego czy bank beneficjenta uczestniczy w systemie szybkich przelewów EUR. Większość banków w Europie w takim systemie uczestniczy.

SHA i OUR

Opcja SHA (ang. share) – w tej opcji przelewu zagranicznego koszt przelewu jest dzielony pomiędzy strony: nadawcę i beneficjenta przelewu. Użytkownik topFX jako nadawca przelewu ponosi koszt wskazany w tabeli powyżej. Beneficjent przelewu (głównie dla waluty USD) może otrzymać przelew pomniejszony o opłaty banków pośredniczących w przelewie. Mogą wystąpić także opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Opcja OUR – w tej opcji wszystkie koszty w zryczałtowanej opłacie ponosi nadawca przelewu. Beneficjent przelewu otrzyma przelew w przesyłanym wolumenie – nie występują koszty banków pośredniczących. Mogą jedynie wystąpić opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Przelewy EUR

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego (EOP) są wykonywane w standardzie SEPA (ang. Single Euro Payments Area), co oznacza, że banki pośredniczące w przelewie zagranicznym nie pobiorą opłat pośrednich z przelewanej kwoty, a do beneficjenta przelewu dotrze pełna kwota przelewu. Beneficjent może być jedynie obciążony za przyjęcie przelewu walutowego na rachunek bankowy – ten koszt jest zależny od parametrów kosztowych rachunku bankowego beneficjenta przelewu.

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane poza EOP mogą być obciążone kosztami banków pośredniczących w przelewie. Ten koszt może wynieść od kilku do kilkudziesięciu EUR. Bank beneficjenta może obciążyć beneficjenta przelewu za przyjęcie przelewu walutowego na rachunek bankowy.

Przelewy USD, GBP i CHF

Przelewy USD, GBP i CHF są wykonywane w oparciu o standard SWIFT. Przelewy USD, GBP i CHF w opcji SHA kierowane do krajów EOP, mogą być obciążane kosztami banków pośredniczących, choć ma to miejsce niezwykle rzadko i zależy od banków, które wystąpią na drodze przelewu. Opłaty pośrednie, jeśli wystąpią nie są wysokie (kilka jednostek waluty).

Przelewy USD, GBP i CHF w opcji SHA kierowane poza kraje EOP, tj. USA, Azja, Ameryka Południowa, zazwyczaj są obciążane kosztami banków pośredniczących. Opłaty pośrednie wahają się od kilku do kilkudziesięciu USD. Do beneficjenta przelewu dotrze przelewana kwota pomniejszona o koszty banków pośredniczących. Odbiorca przelewu może być dodatkowo obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty – zależne od rodzaju rachunku.

Przelewy USD, GBP i CHF w opcji OUR są wolne od opłat banków pośredniczących w przelewie. Do beneficjenta przelewu dotrze kwota wysłana przez nadawcę przelewu. Odbiorca przelewu może być jedynie obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty – zależne od rodzaju rachunku.

Dodatkowe informacje

Generalnie, przelewy EUR do krajów EOP zalecamy wykonywać w opcji SHA. Przelewy USD, GBP i CHF do krajów EOP także rekomendujemy wykonywać w opcji SHA. Koszty pośredniczące w strefie EOP występują niezwykle rzadko, a jeśli wystąpią to są przeważnie znacznie niższe niż różnica kosztowa pomiędzy opcją OUR i SHA.

Przelewy walut poza strefę EOP, czyli do USA, krajów azjatyckich i Ameryki Południowej w każdej z walut (EUR, USD, GBP lub CHF) sugerujemy wykonywać w opcji kosztowej OUR. Przelewy walutowe poza strefę EOP przeważnie są obciążone kosztami banków pośredniczących w przelewach, a te koszty mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu USD.

Opcję OUR szczególnie rekomendujemy, wówczas gdy płatność wynika z faktury na rzecz kontrahenta, a Użytkownik topFX.pl chce mieć pewność, że beneficjent przelewu otrzyma pełną kwotę przelewu..

Ponadto bardzo ważne, aby tytuł przelewu nie budził wątpliwości. W przypadku numeru faktur czy zamówień proszę dodać informację np. invoice number, order number, tak żeby w tytule nie znajdował się jednie ciąg cyfr. Zapobiegnie to przetrzymywaniu przelewu przez banki pośredniczące, które w takich przypadkach zgłaszają się po wyjaśnienia.

koszty przelewów zagranicznych
czasy przelewów zagranicznych
opcje przelewów zagranicznych
Serwis topFX.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych