notowania online - kurs EUR

EUR/PLN +0,0088 (+0,21%)
kupno4,2519
sprzedaż4,2809
włącz kursy online
24htydzieńmiesiąc3 miesiące6 miesięcy1 rok5 latod 2000 r.

Państwa strefy euro

Euro jest walutą obowiązującą w 19 krajach należących do Unii Europejskiej i tworzących strefę euro, obejmującą swym zasięgiem niemalże 340 mln Europejczyków. Do strefy euro należą: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Ponadto euro jest walutą obowiązującą w 11 krajach i terytoriach nie będących członkami UE m.in. w Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze.

Euro jest walutą posiadającą najwyższą wartość gotówkową na świecie, tworząc 27% światowych rezerw walutowych.

Euro zostało wprowadzone w transakcjach bezgotówkowych, jako waluta księgowa dnia 1 stycznia 1999 roku w 11 państwach członkowskich UE. Od 1 stycznia 2002 roku waluta w formie gotówkowej obowiązywała w 12 krajach (euro nie wprowadzono w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii). Już 1 lipca 2002 roku całkowicie wycofane zostały waluty krajowe. Kolejne rozszerzenie strefy euro miało miejsce 1 stycznia 2007 roku (Słowenia), 1 stycznia 2008 roku (Cypr i Malta), 1 stycznia 2009 roku (Słowacja), 1 stycznia 2011 roku (Estonia), 1 stycznia 2014 roku (Łotwa), 1 stycznia 2015 roku (Litwa).

Aktualnie 7 państw oczekuje na przystąpienie to strefy euro: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja. Dania i Wielka Brytania nie ubiegają się o dołączenie do strefy euro – skorzystały z tzw. klauzuli opt-out, umożliwiającej im w przyszłości zmianę zdania i możliwość starań o wejście do strefy euro.

Banknoty i monety Euro

W obiegu znajdują się banknoty euro o nominałach: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€, 500€. Jedno euro to równowartość 100 eurocentów. Istnieją następujące monety euro: 1€, 2€, oraz monety eurocentów o nominale: 1, 2, 5, 10, 20, 50. Na rewersie wszystkich monet znajduje się mapa Europy oraz nominał, Awersy monet zawierają natomiast różne symbole narodowe poszczególnych krajów strefy euro. Na banknotach euro znajdują się okna oraz bramy z budynków z różnych okresów, banknoty różnią się kolorami.

Euro na Forexie

Euro to druga po USD najpopularniejsza waluta świata. Wspólnie obie te waluty tworzą najważniejszą parę walutową EUR/USD, która odpowiada za 20% obrotu na rynku walutowym. Wszystkie waluty na rynku Forex, łącznie z dolarem są kwotowane wobec euro. Strefa euro stanowi drugą po USA największą gospodarkę świata. Pomimo tego, że nadal nie wszystkie kraje Europy należą do strefy euro zdecydowana większość transakcji na kontynencie rozliczna jest właśnie w tej walucie.

Zalety €

Wspólna waluta eliminuje wahania kursów, koszty wymiany walut, wzmacnia współpracę gospodarczą w ramach wspólnego rynku UE, co wpływa na stabilność i dobrobyt UE. Ułatwieniem jest również ujednolicenie cen oraz zwiększenie komfortu podróżowania.

Serwis topFX.pl wykorzystuje pliki cookies. Możesz zmienić ich ustawienia tu: Zmień ustawienia ciasteczek. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych