Pytania

 • Co to jest Panel Transakcyjny topFX.pl?
  Panel Transakcyjny topFX.pl jest to interfejs graficzny, dostępny poprzez szyfrowane połączenie (protokół https) dla zalogowanych Użytkowników Serwisu. Panel Transakcyjny umożliwia zarządzanie Kontem Użytkownika oraz składanie zleceń wymiany walut.
 • Ile wynosi opłata za założenie i prowadzenie Konta Użytkownika Serwisu topFX.pl?
  Obie te czynności są bezpłatne.
 • Czy logowanie do Panelu Transakcyjnego Serwisu topFX.pl jest bezpieczne?
  Tak. Logowanie oraz korzystanie z Serwisu topFX.pl jest bezpieczne. Pełny opis stosowanych zabezpieczeń znajduje się w zakładce "Bezpieczeństwo".
 • Co należy zrobić, jeśli Użytkownik zapomniał hasła do Panelu Transakcyjnego?
  W tym przypadku Użytkownik powinien skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” dostępnej w formularzu logowania do Panelu Transakcyjnego.
 • Czy można posiadać kilka Kont Użytkownika w Serwisie topFX.pl?
  Nie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie topFX.pl.
 • Ile rachunków bankowych można dodać do Konta Użytkownika topFX.pl?
  Ilość rachunków jest nieograniczona, można dodać również kilka rachunków prowadzonych w tej samej walucie. W przypadku, kiedy Użytkownik nie jest właścicielem podawanego rachunku, musi zaznaczyć opcję "rachunek należy do osoby trzeciej" i podać jej pełne dane, niezbędne do dokonania przelewu. Rachunki muszą być prowadzone w walutach obsługiwanych przez topFX.pl.
 • Czy można usunąć rachunek bankowy z Konta Użytkownika?
  Tak. Użytkownik w każdym momencie może usunąć rachunek bankowy ze swojego Konta. W tym celu należy skorzystać z zakładki „rachunki bankowe”.
 • W jaki sposób można zmienić dane Użytkownika?
  Jeśli zachodzi potrzeba aktualizacji danych Użytkownika (np. adresu, telefonu), należy skorzystać z opcji „moje dane” dostępnej w Panelu Transakcyjnym. Nie można zmienić takich informacji, jak adres email (login), imię i nazwisko czy PESEL w przypadku osób fizycznych, a w przypadku firm nie można zmienić nazwy firmy, adresu email (login) i NIP.
 • Co należy zrobić w przypadku, kiedy Konto Użytkownika zostanie zablokowane?
  W przypadku, kiedy Użytkownik pięciokrotnie błędnie wprowadzi swoje hasło, system automatycznie zablokuje Konto Użytkownika. Aby je odblokować należy zresetować hasło korzystając z opcji "zapomniałem hasła" dostępnej w panelu Logowania.
 • Czy można założyć Konto Użytkownika wspólnie ze współmałżonkiem?
  Nie. Użytkownikiem może być tylko jedna osoba. Natomiast można dodać rachunki bankowe, których małżonek jest współwłaścicielem.
 • Czy na Koncie Użytkownika można ustawić stałe zlecenie wymiany walut i podać określoną kwotę?
  Tak, służą do tego transakcje odroczone TWÓJ TERMIN oraz TWÓJ KURS.
 • Czy można przelać pieniądze na rachunek bankowy innej osoby?
  Użytkownik może wykonywać przelewy na rachunki bankowe, których nie jest właścicielem. Jednak wcześniej, w Panelu Transakcyjnym, w zakładce "rachunki bankowe" musi zdefiniować rachunki, na które będzie przelewał środki. Jeśli będą to rachunki, których nie jest właścicielem, musi zaznaczyć opcję "rachunek należy do osoby trzeciej" i poprawnie wprowadzić dane tej osoby.
 • Gdzie można sprawdzić status realizowanych transakcji?
  Status realizowanych transakcji można sprawdzić w Panelu Transakcyjnym w zakładce „historia transakcji”.
 • Czy w przypadku firmy istnieje możliwość obsługi Konta Użytkownika w Serwisie topFX.pl przez kilku pracowników?
  W procesie Rejestracji możliwe jest dodanie tylko jednego Reprezentanta Użytkownika.
Serwis topFX.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych